Vælg en side

DENUVI

Innocations Digitale udviklingsværktøj

Denuvi er INNOCATIONS digitale motivationsfremmende forandringsværktøj, specielt udviklet til at understøtte og integrere den overordnede virksomhedsstrategi og medarbejderudvikling kontinuerligt i dagligdagen.

Med Denuvi kan virksomheden:

Nudge​ den enkelte medarbejder og afdeling i at nå deres strategi- og udviklingsmål.

Måle​ hvor langt de er kommet i deres målopfyldelse og kompetenceudvikling.

Monitorere ​processerne for løbende justering.

Visualisere ​udviklingen i realtid til brug for afrapportering, evaluering, økonomisk benchmark  m.m.

Ved at bruge Denuvi drives udviklingen via nudging og virksomheden har altid overblik over effekten af den valgte strategi, mulighed for løbende at justere kursen og optimere ressourceanvendelsen samt sikre at medarbejderne har de rette kompetencer.