mail@innocation.dk
Smedegården 19 - 4320 Lejre
+45 52256555

Vi er et værdibaseret konsulentfællesskab etableret i 2013 af konsulenter med solid erfaring og ekspertise fra den kommunale verden og det private arbejdsmarked. Vi tilbyder specialiserede konsulentydelser og unikke løsninger til vores kunder inden for kommuner, regioner, ministerier, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Vores kompetencer og ydelser dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder, og tværgående kompetencer og ydelser indenfor f.eks. ledelse- og organisationsudvikling, økonomi, evaluering samt andre tværgående opgaver såsom bemandingsydelser og rekrutteringsydelser.

For at sikre den rette faglige ekspertise i opgaveløsningen, er Innocation’s konsulenter specialiserede inden for forskellige områder. Den brede uddannelses- og erfaringsbaggrund tillader, at samarbejdet trækker på tværfaglige teams i form af såvel akademiske, sociale, psykologiske- og sundhedsfaglige kompetencer for at opnå den bedst mulige opgaveløsning. Disse understøttes aktivt af teknologiske og ikke mindst kreative kompetencer og kvalifikationer. Diversiteten hos konsulenterne kombineret med et stort netværk af specialiserede samarbejdspartnere gør os i stand til at skræddersy helhedsorienterede og innovative løsninger for vores kunder.
Hvad enten det drejer sig om ydelser på individ- eller organisationsplan er der altid fokus på at skabe langtidsholdbare forandringer gennem læring, muligheder og ejerskab. Vi realiserer potentialer i tæt samspil med kunder, kollegaer og netværk.

Sådan får du fat på os