mail@innocation.dk
Smedegården 19 - 4320 Lejre
+45 52256555

UDVIKLING

Med udgangspunkt i konkrete udviklingsbehov identificerer Innocation nye løsningsmodeller og optimeringspotentialer på både individ-, organisations og samfundsplan. Innocation forandrer den måde der tænkes og handles på og skaber dermed et nyt og bedre fremtidigt ståsted. Nøgleordene i det forandringsarbejde Innocation er involveret i, er blandt andet ejerskab, diversitet, samarbejde og faglig indsigt.

Analyse og styring

Vores analysetilgang belyser en opgave eller problemstilling for at anvende den nyerhvervede viden til at sætte brikkerne og løsningerne sammen på en ny og innovativ måde.

Det betyder, at vores analysetilgang falder i følgende trin:

 • Diagnose af problemets indhold og omfang i form af kritiske faktorer for udvikling
 • Vurdering af hvilken indsats, der skal gennemføres for at skabe ny udvikling
 • Anbefalinger til eksekvering og forankring af problemløsningen for ny udvikling med tilhørende styringsredskaber

Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Økonomistyring
 • Restrukturering
 • Performance management

Organisationsudvikling

Innocations strategiske tilgang til organisationsudvikling har til mål at udvide og udfordre vores kunders perspektiv. Der skabes overblik over de essentielle behov, som giver plads til nye indsigter og potentialer. Kun ved at udfordre de eksisterende rammer skabes der plads til organisationens læring og udvikling til fremtidens skiftende vilkår. Øvelsen er dog at eksekvere strategien og få nye tiltag og forandringer ført ud i livet.

Vi tilbyder kort- og langsigtede løsningsmodeller, som tager udgangspunkt i nedenstående områder.

Vores ydelser omfatter bl.a:

 • Procesoptimering
 • Effektivisering
 • Strategisk analyse
 • Organisationsanalyse
 • Program- og projektledelse
 • Forandringsledelse
 • Intervention og implementering

Evaluering

Der er foreligger stor viden, læring og erfaringsopsamling i evalueringer og systematisk dataindsamling. Dataet medvirker til at kvalificere beslutningsgrundlag eller understøtte implementering af nye tiltag herunder også forretningsudvikling.

Innocations analyser og evalueringer tager udgangspunkt i at bidrage med dokumenterede og målbare effekter. Dokumentationen giver indsigt i viden således at indsatsen justeres og optimeres.

Vi arbejder med evalueringer inden for en række sektorer som uddannelse, beskæftigelse, socialpolitik, sundhed, integration, forvaltningsudvikling.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Effektevaluering
 • Procesevaluering
 • Performance management
 • Evalueringsdesign

Teknologisk understøttelse og digitalisering

Innocation viser hvad teknologisk understøttelse af jeres kerneydelser tilfører virksomheden af værdi i form af optimering af indsatsen, effektivisering af arbejdsgange, sparede mandetimer/ressourcer, adgang til statistik m.m.

Vi afdækker potentialet, varetager projektstyringen, integration til eksisterende systemer, udarbejdelse af nye systemer eller tilretning af de systemer som I allerede anvender.

Målet er, at hjælpe jer med at identificere og maksimere det udbytte som digitalisering kan tilføre virksomheden.